Giải bài 4 (5.3) trang 84 vở thực hành Toán 7

Bài 4 (5.3) Vân muốn kiểm tra nhận định “Các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ”. Hãy lập bảng hỏi và thu thập dữ liệu để kiểm tra nhận định này.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (5.3) Vân muốn kiểm tra nhận định “Các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ”. Hãy lập bảng hỏi và thu thập dữ liệu để kiểm tra nhận định này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thông tin cần thu thập là: Các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close