Giải bài 2 (5.2) trang 83 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (5.2). Vuông đưa ra ý kiến về tay thuận của các học sinh trong trường như hình bên. Em hãy đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp Vuông kiểm tra ý kiến của mình nhé!

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (5.2). Vuông đưa ra ý kiến về tay thuận của các học sinh trong trường như hình bên.

Em hãy đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp Vuông kiểm tra ý kiến của mình nhé!

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các cách thu thập dữ liệu

Lời giải chi tiết

Có nhiều cách để thu thập dữ liệu về tay thuận của các học sinh trong trường như: quan sát, lập bảng hỏi hoặc phỏng vấn.

Bình luận: Nếu thu thập dữ liệu bằng cách quan sát thì sẽ tốn thời gian hơn nhưng dữ liệu thu được khá tin cậy. Thu thập dữ liệu bằng cách lập bảng hỏi hoặc phỏng vấn thì nhanh hơn nhưng những người được hỏi có thể không muốn đưa  ra câu trả lời đúng, vì vậy kết quả thu được có thể kém chính xác hơn

Quảng cáo
close