Giải bài 7 trang 84 vở thực hành Toán 7

Bài 7. Cô giáo đặt một câu hỏi cho học sinh và gọi 5 học sinh xung phong trả lời câu hỏi, cả 5 học sinh đều trả lời đúng. Cô giáo kết luận rằng đây là câu hỏi dễ vì 100% học sinh được hỏi đã trả lời đúng. Theo em, kết luận này của cô giáo có hợp lí không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Cô giáo đặt một câu hỏi cho học sinh và gọi 5 học sinh xung phong trả lời câu hỏi, cả 5 học sinh đều trả lời đúng. Cô giáo kết luận rằng đây là câu hỏi dễ vì 100% học sinh được hỏi đã trả lời đúng. Theo em, kết luận này của cô giáo có hợp lí không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đưa ra kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm, đối tượng được chọn một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết

Kết luận này không hợp lí vì các học sinh xung phong trả lời thường là các học sinh có học lực tốt nên dữ liệu thu được không có tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong lớp.

Quảng cáo
close