Giải bài 6 (5.5) trang 84 vở thực hành Toán 7

Bài 6 (5.5). Bình phỏng vấn 50 bạn nam trong trường thấy có 30 bạn thích bóng đá. Bình kết luận rằng “Đa phần các bạn học sinh thích bóng đá”. Kết luận này có hợp lí không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (5.5). Bình phỏng vấn 50 bạn nam trong trường thấy có 30 bạn thích bóng đá. Bình kết luận rằng “Đa phần các bạn học sinh thích bóng đá”. Kết luận này có hợp lí không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đưa ra kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm, đối tượng được chọn một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết

Kết luận này không hợp lí vì dữ liệu thu thập không có tính đại diện. Bình chỉ phỏng vấn các bạn nam trong khi đưa ra kết luận chung cho học sinh toàn trường (cả nam và nữ).

Quảng cáo
close