Giải bài 1 (5.1) trang 83 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (5.1). Với mỗi câu sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào. a) Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt? A. Rất đồng ý. B. Đồng ý. C. Không đồng ý. D. Rất không đồng ý. b) Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (5.1). Với mỗi câu sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào.

a) Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt?

A. Rất đồng ý.

B. Đồng ý.

C. Không đồng ý.

D. Rất không đồng ý.

 b) Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các loại dữ liệu

Lời giải chi tiết

a) Dữ liệu thu được là dữ liệu không số có thể sắp xếp theo thứ tự.

b) Dữ liệu thu được là dữ liệu không số không thể sắp xếp theo thứ tự.

Quảng cáo
close