Giải bài 1 (5.18) trang 97 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ. b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam. c) Một trường Trung học cơ sở của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ sau:

 

 

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học cơ sở của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng thống kê theo tỉ lệ phần trăm của mỗi đại lượng cho như trên biểu đồ

Lời giải chi tiết

a) Bảng thông kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam:

Nghề

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ yêu thích

33%

27%

13%

20%

7%

Bảng thông kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nữ:

Nghề

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ yêu thích

29%

8%

42%

17%

4%

b) Nghề có tỉ lệ các bạn nữ yêu thích cao hơn tỉ lệ các bạn nam yêu thích là giáo viên.

c) Tỉ lệ học sinh nam có mơ ước trở thành giáo viên là 13%. Trong số 130 bạn nam, số bạn có mơ ước trở thành giáo viên khoảng 13%.130 = 17 bạn.

Tỉ lệ học sinh nữ có mơ ước trở thành giáo viên là 42%. Trong số 120 bạn nữ, số bạn có mơ ước trở thành giáo viên khoảng 42%.120 = 50 bạn.

Tổng số bạn có ước mơ trở thành giáo viên khoảng: 17 + 50 = 67 bạn.

 • Giải bài 2 (5.19) trang 98 vở thực hành Toán 7

  Bài 2 (5.19).Cho hai biểu đồ sau: a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì? b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la.Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

 • Giải bài 3 (5.20) trang 98 vở thực hành Toán 7

  vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 50% GDP hay 130,5 tỉ đô la. Bài 3 (5.20). Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050. Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người? b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau ? c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

 • Giải bài 4(5.21) trang 99 vở thực hành Toán 7

  Bài 4 (5.21) Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào? a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam; b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

 • Giải bài 5 trang 99 vở thực hành Toán 7

  Bài 5. Cho biểu đồ đoạn thẳng: a) Cho biết xu thế của chiều cao trung bình nam, nữ Việt Nam 18 tuổi có năm sinh từ 1971 đến 1996 b) Năm 2014, chiều cao trung bình của nam, nữ Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu cm?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close