Giải bài 1 (5.18) trang 97 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ sau: a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ. b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam. c) Một trường Trung học cơ sở của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ sau:

 

 

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học cơ sở của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng thống kê theo tỉ lệ phần trăm của mỗi đại lượng cho như trên biểu đồ

Lời giải chi tiết

a) Bảng thông kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam:

Nghề

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ yêu thích

33%

27%

13%

20%

7%

Bảng thông kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nữ:

Nghề

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ yêu thích

29%

8%

42%

17%

4%

b) Nghề có tỉ lệ các bạn nữ yêu thích cao hơn tỉ lệ các bạn nam yêu thích là giáo viên.

c) Tỉ lệ học sinh nam có mơ ước trở thành giáo viên là 13%. Trong số 130 bạn nam, số bạn có mơ ước trở thành giáo viên khoảng 13%.130 = 17 bạn.

Tỉ lệ học sinh nữ có mơ ước trở thành giáo viên là 42%. Trong số 120 bạn nữ, số bạn có mơ ước trở thành giáo viên khoảng 42%.120 = 50 bạn.

Tổng số bạn có ước mơ trở thành giáo viên khoảng: 17 + 50 = 67 bạn.

Quảng cáo
close