Giải bài 5 trang 99 vở thực hành Toán 7

Bài 5. Cho biểu đồ đoạn thẳng: a) Cho biết xu thế của chiều cao trung bình nam, nữ Việt Nam 18 tuổi có năm sinh từ 1971 đến 1996 b) Năm 2014, chiều cao trung bình của nam, nữ Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu cm?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Cho biểu đồ đoạn thẳng:

a) Cho biết xu thế của chiều cao trung bình nam, nữ Việt Nam 18 tuổi có năm sinh từ 1971 đến 1996

b) Năm 2014, chiều cao trung bình của nam, nữ Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu cm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các điểm biểu diễn năm 1996

Lời giải chi tiết

a) Chiều cao trung bình nam, nữ Việt Nam 18 tuổi có năm sinh từ năm 1971 đến năm 1996 đều có xu hướng tăng lên.

b) Năm 2014 nam, nữ Việt Nam 18 tuổi thì sinh năm 1996 nên chiều cao trung bình của nam Việt Nam 18 tuổi sinh năm 1996 là 164,45cm và chiều cao trung bình của nữ Việt Nam 18 tuổi sinh năm 1996 là 159,49 cm.

 

Quảng cáo
close