Giải bài 1 (3.12) trang 42 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (3.12). Cho hình 3.8. a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP, góc NMI. b) Tìm các góc đồng vị với góc EQP, góc IFP.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (3.12). Cho hình 3.8.

 

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP, góc NMI.

b) Tìm các góc đồng vị với góc EQP, góc IFP.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

ME // EF, xét các cặp góc đồng vị, so le trong tạo bởi hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEI

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNF

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close