Giải bài 1 (3.32) trang 52 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (3.32) Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (3.32) Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả sử có hai đường thẳng phân biệt đi qua A và vuông góc với d.

Lời giải chi tiết

Nếu có hai đường thẳng phân biệt c, c’ cùng vuông góc với d thì c và c’ phải song aong với nhau (bài 3.25) nên c và c’ không thể có điểm chung A.

Vì vậy qua điểm A và đường thẳng d chỉ có duy nhất một đường thẳng đi qua A và vuông góc với d.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close