Giải bài 1 (3.27) trang 50 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (3.27). Cho hình thang ABCD có cạnh AD vuông góc với hai đáy AB và CD. Số đo góc ở đỉnh B gấp đôi số đo góc ở đỉnh C. Tính số đo các góc của hình thang đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (3.27). Cho hình thang ABCD có cạnh AD vuông góc với hai đáy AB và CD. Số đo góc ở đỉnh B gấp đôi số đo góc ở đỉnh C. Tính số đo các góc của hình thang đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong bằng nhau

Lời giải chi tiết

Vì  \(AD \bot AB,AD \bot CD\) nên \(\widehat A = \widehat D = {90^o}\)

Ta có AB // CD suy ra \(\widehat B = \widehat {{C_2}}\)(hai góc so le trong)

Mà \(\widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}} = {180^o}\)nên \(\widehat {{C_1}} + \widehat B = {180^o}\)

Mặt khác \(\widehat B = 2\widehat {{C_1}}\) nên \(\widehat {{C_1}} + 2\widehat {{C_1}} = {180^o} \Leftrightarrow 3\widehat {{C_1}} = {180^o} \Leftrightarrow \widehat {{C_1}} = {60^o}\)

Từ đó suy ra \(\widehat B = 2\widehat {{C_1}} = {120^o}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close