Giải bài 4 (3.30) trang 51 vở thực hành Toán 7

Bài 4 (3.30). Cho hai đường thẳng phân biệt a, b cùng vuông góc với đường thẳng c; d là một đường thẳng khác c và d vuông góc với a. Chứng minh rằng: a) a // b b) c // d c) \(b \bot d\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4  (3.30). Cho hai đường thẳng phân biệt a, b cùng vuông góc với đường thẳng c; d là một đường thẳng khác c và d vuông góc với a.

Chứng minh rằng:

a) a // b                  b) c // d                            c) \(b \bot d\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu hai đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(a \bot c,b \bot c\) nên a // b

b) Ta có \(a \bot c,a \bot d\) nên c //d

c) Ta có \(a \bot d\), a // b nên \(b \bot d\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close