Giải bài 3 (3.29) trang 51 vở thực hành Toán 7

Bài 3 (3.39). Kẻ các tia phân giác Ax, By của một cặp góc so le trong tạo bởi đường thẳng b vuông góc với hai đường thẳng song song c, d. Chứng minh rằng hai tia phân giác đó nằm trên hai đường thẳng song song.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (3.39). Kẻ các tia phân giác Ax, By của một cặp góc so le trong tạo bởi đường thẳng b vuông góc với hai đường thẳng song song c, d. Chứng minh rằng hai tia phân giác đó nằm trên hai đường thẳng song song.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song song

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat {xAB} = \frac{1}{2}\widehat A = {45^o}\)(Ax là tia phân giác của góc A)

\(\widehat {yAB} = \frac{1}{2}\widehat B = {45^o}\)(By là tia phân giác của góc B)

Suy ra \(\widehat {xAB} = \widehat {yAB} = {45^o}\) mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close