Giải bài 5 (3.31) trang 52 vở thực hành Toán 7

Bài 5 (3.31). Cho hình 3.18. Chứng minh rằng: a) d // BC; b) \(d \bot AH\); c) Trong các kết luận trên, kết luận nào được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song, kết luận nào được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (3.31). Cho hình 3.18. Chứng minh rằng:

a) d // BC;

b) \(d \bot AH\);

c) Trong các kết luận trên, kết luận nào được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song, kết luận nào được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu nhận biết và tính chất của hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\widehat {dAC} = \widehat {ACB} = {50^o}\) mà hai góc này ở vị trí so le trong nên d  // BC (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

b) Ta có \(AH \bot BC\) mà  d  // BC nên \(AH \bot d\)

c) Kết luận d // BC được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Kết luận \(AH \bot d\) được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close