Giải bài 5 trang 9 vở thực hành Toán 7

Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

Quảng cáo

Đề bài

Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Chiều dài ngắn sách là độ dài đoạn thẳng

-       Độ dày cuốn sách là độ dài đoạn thẳng bị chia nhỏ

Lời giải chi tiết

Ngăn sách có thể đựng nhiều nhất số cuốn sách là:

\(\begin{array}{l}120:2,4 = 120:\frac{{24}}{{10}}\\ = 120.\frac{{10}}{{24}} = \frac{{120.10}}{{24}} = 50\end{array}\)

 

Vậy số sách có thể đựng là 50 cuốn.

Quảng cáo
close