Giải bài 4 trang 9 vở thực hành Toán 7

Tính một cách hợp lí.

Quảng cáo

Đề bài

Tính một cách hợp lí.

\(0,65.78 + 2\frac{1}{5}.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Ta đổi số hữu tỉ thành số thập phân

-       Chỗ nào có thừa số 78 ghép thành 1 cặp, có thừa số 2020 ghép thành 1 cặp rồi dùng quy tắc cộng, trừ nhân, chia các số.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}0,65.78 + 2\frac{1}{5}.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020\\ = 0,65.78 + 2,2.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020\\ = \left( {0,65.78 + 0,35.78} \right) + \left( {2,2.2020 - 2,2.2020} \right)\\ = \left( {0,65 + 0,35} \right).78\\ = 1.78 = 78.\end{array}\)

Quảng cáo
close