Giải bài 5 (2.5) trang 26 vở thực hành Toán 7

Bài 5 (2.5). Làm tròn số 3,14159... a) đến chữ số thập phân thứ ba; b) với độ chính xác 0,005.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (2.5). Làm tròn số 3,14159...

a) đến chữ số thập phân thứ ba;

b) với độ chính xác 0,005.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

làm tròn với độ chính xác 0,005 là làm tròn đến hàng phần trăm (chữ số thập phân thứ hai)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Chữ số thập phân thử ba của 3,14159... là 1. Chữ số đứng ngay sau nó là 5, vì vậy nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì \(3,14159... \approx 3,142\)

b) Muốn làm tròn với độ chính xác 0,005 ta phải làm tròn số đã cho đến hàng phần trăm. Chữ số hàng làm tròn là 4; chữ số đứng ngay sau hàng làm tròn là 1 (nhỏ hơn 5). Vì vậy làm tròn số 3,14159... với độ chính xác 0,005 ta được \(3,14159... \approx 3,14\) .

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close