Giải bài 1 (2.1) trang 25 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (2.1). Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn ? 0,1 ; -1,(23); 11,2(3); -6,725.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (2.1). Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn ?

0,1 ; -1,(23); 11,2(3); -6,725.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các chữ số ở phần thập phân (đứng sau dấu phẩy).

Lời giải chi tiết

Số 0,1 có một chữ số sau dấu phẩy nên 0,1 là số thập phân hữu hạn.

Số -6,725 có ba chữ số sau dấu phẩy nên -6,725 là số thập phân hữu hạn.

Số -1,(23) viết đầy đủ -1,232323..., có nhóm hai chữ số 23 được lặp lại mãi. Vì vậy số -1,(23) là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Số 11,2(3) viết đầy đủ 11,2333..., có chữ số 3 được lặp lại mãi. Vì vậy số 11,2(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close