Giải bài 3 (2.3) trang 25 vở thực hành Toán 7

Bài 3 (2.3). Tìm chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (2.3). Tìm chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết số thập phân đã cho dưới dạng đầy đủ.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Viết số thập phân đã cho dưới dạng đầy đủ ta được 3,2313131... Do đó chữ số thập phân thứ năm của số đã cho là 1. Nếu làm tròn số đã cho đến số thập phân thứ năm thì chữ số ngay sau hàng làm tròn nhỏ hơn 5 nên kết quả làm tròn là 3,23131.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close