Giải bài 2 (2.2) trang 25 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (2.2). Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (2.2). Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chu kì là nhóm chữ số sau dấu phẩy lặp đi lặp lại. Trong cách viết gọn, các chữ số của chu kì được viết trong dấu ngoặc đơn.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Các chữ số ở phần thập phân của số đã cho là 010101 ta thấy nhóm hai chữ số 01 được lặp lại mãi, vì vậy có thể viết gọn số đã cho thành 0,(01).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close