Giải câu hỏi mở đầu trang 102 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hoặc giảm của số liệu theo thời gian trong bảng dữ liệu sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hoặc giảm của số liệu theo thời gian trong bảng dữ liệu sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát, nhận xét về điểm từ tuần 1 đến tuần 5

Lời giải chi tiết

Điểm của bạn Tú ở tuần 2 giảm so với tuần 1

Điểm của bạn Tú ở tuần 3 giữ nguyên so với tuần 2

Điểm của bạn Tú ở tuần 4 tăng so với tuần 3

Điểm của bạn Tú ở tuần 5 tăng so với tuần 4

Quảng cáo
close