Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

+ Đơn vị thời gian là gì?

+ Thời điểm nào số liệu cao nhất, thấp nhất?

+ Số liệu tăng, giảm trong những khoảng thời gian nào?

Lời giải chi tiết

+ Biểu đồ biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đơn vị thời gian là tháng, đơn vị số liệu là C

+ Tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao nhất

+ Tháng 12 có nhiệt độ trung bình thấp nhất

+ Nhiệt độ trung bình tăng trong những khoảng thời gian từ tháng: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 4

+ Nhiệt độ trung bình giảm trong những khoảng thời gian từ tháng: 4 – 5; 5 – 6; 6 – 7; 8 – 9; 10 – 11; 11 – 12

+ Nhiệt độ trung bình không đổi trong những khoảng thời gian từ tháng: 7 – 8; 9 – 10

Quảng cáo
close