Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

b) Đơn vị đo thời gian là gì?

c) Tháng nào cửa hàng có doanh thu cao nhất?

d) Tháng nào cửa hàng có doanh thu thấp nhất?

e) Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng thời gian nào?

g) Doanh thu của cửa hàng giảm trong những khoảng thời gian nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đường gấp khúc từ trái qua phải

Đọc số liệu được ghi trên các điểm có đánh dấu

Lời giải chi tiết

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A

b) Đơn vị đo thời gian là: tháng

c) Tháng 12 cửa hàng có doanh thu cao nhất (85 triệu đồng)

d) Tháng 5 cửa hàng có doanh thu thấp nhất (50 triệu đồng)

e) Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng từ tháng: 1 – 2 ; 2 – 3 ; 3 – 4 ; 5 – 6 ; 7 – 8 ; 10 – 11 ; 11 – 12

g) Doanh thu của cửa hàng giảm trong những khoảng từ tháng: 4 – 5; 6 – 7; 8 – 9 ; 9 – 10

Quảng cáo
close