Bài 96 trang 81 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 81 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 2 - x = 17 – ( -5) b) x - 12 = (-9) - 15

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) \(2 - x = 17 – ( -5)   \)                     

b) \(x - 12 = (-9) - 15\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn vế phải sau đó mới đi tìm \(x\) 

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

a) \(2 - x = 17 - ( -5)\)

    \(2 - x = 17 + 5\)

    \( 2 -x = 22\)

            \(x=2-22\)

            \(x = -20\)

b) \(x - 12 = (-9) - 15\)

    \(x -12 = ( -9 ) + ( -15 )\)

    \(x - 12 = -24\)

    \( x = -24 + 12\)

    \(x = -12\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close