Bài 97 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết: a) |a|= 7; b)|a+6| = 0.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên a, biết:

a) \({\rm{}}\left| a \right| = 7\)              b) \(\left| {a + 6} \right| = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: \( |x|=y\) nếu \(x=y\)  hoặc \(x=-y.\)

Lời giải chi tiết

a) \({\rm{}}\left| a \right| = 7\) nên \(a = 7\) hoặc \(a = -7\)

b) \(\left| {a + 6} \right| = 0\) nên  \(a + 6 = 0\) hay \(a = -6\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close