Bài 98 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 82 sách bài tập toán 6. a) Viết tổng của ba số nguyên: 14; ( -12 ) và x. b) Tìm x, biết tổng trên bằng 10.

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết tổng của ba số nguyên: \(14; ( -12 )\) và \(x.\)

b) Tìm \(x,\) biết tổng trên bằng \(10.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

a) Tổng của ba số nguyên: \(14, (-12)\) và \(x\) là  \(14 + ( -12 ) +x\)

b) Ta có:

\(14 + ( -12 ) + x = 10\) 

                  \(2 +x = 10\)

                         \(x = 10 – 2\) 

                         \(x = 8\)

Vậy \(x = 8.\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close