Bài 103 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 82 sách bài tập toán 6. Người ta chứng minh được rằng: Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b ∈ Z) bằng |a-b| hay |b-a|....

Quảng cáo

Đề bài

Người ta chứng minh được rằng: Khoảng cách giữa hai điểm \(a, b\) trên trục số \((a, b ∈ Z)\) bằng \(\left| {a - b} \right|\) hay \(\left| {b - a} \right|\). Hãy tìm khoảng cách giữa các điểm \(a\) và \(b\) trên trục số khi:

\(a)\, a = -3 ; b = 5\)

\(b)\, a = 15 ; b = 37\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Khoảng cách giữa hai điểm \(a, b\) trên trục số \((a, b ∈ Z)\) bằng \(\left| {a - b} \right|\) hay \(\left| {b - a} \right|.\)

Ta có: \( |x|=x\) nếu \(x \ge 0 \) hoặc \( |x|=-x\) nếu \(x<0.\)

Lời giải chi tiết

a) Khoảng cách giữa hai điểm \(a\) và \(b\) trên trục số bằng :

\(\left| { - 3 - 5} \right| = \left| { - 3 + \left( { - 5} \right)} \right| = \left| { - 8} \right| = 8\)

b) Khoảng cách giữa hai điểm \(a\) và \(b\) trên trục số bằng :    

\(\left| {15 - 37} \right| = \left| {15 + \left( { - 37} \right)} \right| = \left| { - 22} \right| \) \(= 22\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close