Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: x - (17 - x) = x - 7.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(x,\) biết: \(x - (17 - x) = x - 7.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn vế phải sau đó mới đi tìm \(x\) 

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

\(x - (17 - x) = x - 7\)

   \(x-17+x=x-7\) 

     \(x+x-x=-7+17\) 

                    \(x=10\)

Vậy  \(x=10.\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 104 trang 82 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 104 trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )

 • Bài 105 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 105 trang 83 sách bài tập toán 6. Đội bóng A năm ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay đội ghi được 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn....

 • Bài 106 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 106 trang 83 sách bài tập toán 6. Vùng Xi-bê-ri (Liên Bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong năm nhiều nhất thế giới...

 • Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau một cách hợp lý: a) 2575 + 37 – 2576 – 29. b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

 • Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 ). b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close