Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 ). b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh:

a) \(– 7624 + ( 1543 + 7624 )\)                      

b) \(( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" - "\) đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \(" + "\) thành dấu \("-"\)  và dấu \("-"\) thành dấu \(" + ".\)

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" +"\) đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \(– 7624 + ( 1543 + 7624 )\)

\(= ( - 7624 + 7624 ) + 1543 = 1543\)

b) \(( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 ) \)

\(= 27 – 514 – 486 + 73\)

\(= ( 27 + 73 ) – ( 514 + 486 ) \)

\(= 100 – 1000 =  - 900\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 83 sách bài tập toán 6. Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

 • Bài 110 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 110 trang 83 sách bài tập toán 6. Ba người A, B, C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:...

 • Bài 111 trang 84 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 84 sách bài tập toán 6. Trò chơi toán học. Hỏi: Với cách đi như vậy, bạn thứ hai có luôn thắng hay không? Giải thích vì sao?

 • Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên a và b thỏa mãn: a) |a| + |b| = 0; b) |a+5| + |b-2| = 0.

 • Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau một cách hợp lý: a) 2575 + 37 – 2576 – 29. b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close