Bài 110 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 83 sách bài tập toán 6. Ba người A, B, C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:...

Quảng cáo

Đề bài

Ba người A, B, C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng \(0\). Hỏi:
a) B được bao nhiêu điểm nếu biết A được \(8\) điểm và C được \(-3\) điểm?
b) C được bao nhiêu điểm nếu biết trung bình cộng số điểm của A và B là \(6\) điểm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị đã cho để tìm giá trị chưa biết của bài toán.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(A = 8, C = -3,\) vào biểu thức  \(A + B +C = 0,\) ta có :

\(8 + B +(-3) = 0\) nên \(B  = - 8 + 3\) hay \(B =  -5.\)

Vậy \(B\) được \(– 5\) điểm .

b) Tổng điểm của \(A\) và \(B\) là: \(6 × 2 = 12\) ( điểm )

Ta có: \(A+B+C=0\) suy ra \(C=0-(A+B)\) hay \(C=0-12=-12\)

Vậy \(C\) được \(– 12\) điểm.

Loigiaihay.com

 • Bài 111 trang 84 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 84 sách bài tập toán 6. Trò chơi toán học. Hỏi: Với cách đi như vậy, bạn thứ hai có luôn thắng hay không? Giải thích vì sao?

 • Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên a và b thỏa mãn: a) |a| + |b| = 0; b) |a+5| + |b-2| = 0.

 • Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 83 sách bài tập toán 6. Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

 • Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 ). b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

 • Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau một cách hợp lý: a) 2575 + 37 – 2576 – 29. b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close