Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 83 sách bài tập toán 6. Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Đố: Có \(9\) tấm bìa có ghi số và chia thành \(3\) nhóm như hình \(23.\) Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính tổng các số có trong cả \(3\) nhóm

+ Tính tổng các số có trong từng nhóm

+ Xác định số cần chuyển sao cho tổng các số từng nhóm là bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Tổng các số trong mỗi nhóm:

- Nhóm thứ nhất  : \(8 + 6 + ( -9 ) = 14 + ( -9 ) = 5\)

- Nhóm thứ hai : \(7 + (-2) + (-1) = 7 + ( - 3) = 4\)

- Nhóm thứ 3 : \(4 + 5 + ( -3 ) = 9 + ( -3 ) = 6\)

- Tổng của ba nhóm: \(5 + 4 + 6 = 15\)

Tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau và bằng: \(15 : 3 = 5\)

Như vậy, chỉ cần chuyển tấm bảng có ghi số \(-1\) từ nhóm có tổng là \(4\) sang nhóm có tổng là \(6\) thì ta được ba nhóm có tổng bằng nhau.

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close