Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên a và b thỏa mãn: a) |a| + |b| = 0; b) |a+5| + |b-2| = 0.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số nguyên \(a\) và \(b\) thoả mãn:

a) \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\);

b) \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng hai số tự nhiên bằng \(0\) khi cả hai số đó đều bằng \(0:\) \(\left| x \right| + \left| y \right| = 0\) khi \(\left| x \right| = \left| y \right| = 0\) hay \(x = y = 0.\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Do \(\left| a \right| \ge 0\) và \(\left| b \right| \ge 0\) nên \(\left| a \right| + \left| b \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\) khi \(\left| a \right| = \left| b \right| = 0\) hay \(a = b = 0.\)

b) Do \(\left| {a + 5} \right| \ge 0\) và \(\left| {b - 2} \right| \ge 0\) nên \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0\) khi \(a + 5 = 0\) hay \(a = -5\)

và \(b - 2 = 0\) hay \(b = 2\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 111 trang 84 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 84 sách bài tập toán 6. Trò chơi toán học. Hỏi: Với cách đi như vậy, bạn thứ hai có luôn thắng hay không? Giải thích vì sao?

 • Bài 110 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 110 trang 83 sách bài tập toán 6. Ba người A, B, C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:...

 • Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 83 sách bài tập toán 6. Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

 • Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 ). b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

 • Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau một cách hợp lý: a) 2575 + 37 – 2576 – 29. b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close