Bài 104 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(x,\) biết: \(9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn vế phải sau đó mới đi tìm \(x\) 

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

         \(9 – 25 = ( 7 – x ) – ( 25+7)\)

\(9 +( -25) = 7 – x – 25 – 7\)

           \(-16 = 7 – x – 25 – 7\)

                \(x = 7 – 7 – 25 +16\)

                \(x = - 25 + 16\)

                \(x = -9 \)

Vậy   \(x = -9. \)

Loigiaihay.com

 • Bài 105 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 105 trang 83 sách bài tập toán 6. Đội bóng A năm ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay đội ghi được 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn....

 • Bài 106 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 106 trang 83 sách bài tập toán 6. Vùng Xi-bê-ri (Liên Bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong năm nhiều nhất thế giới...

 • Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau một cách hợp lý: a) 2575 + 37 – 2576 – 29. b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

 • Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 ). b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

 • Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 83 sách bài tập toán 6. Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close