Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết: a) |a+3|=7; b) |a-5| = (-5) + 8.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(a\), biết:

a) \(\left| {a + 3} \right| = 7\);

b) \(\left| {a - 5} \right| = ( - 5) + 8.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: \( |x|=y\) nếu \(x=y\)  hoặc \(x=-y.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\left| {a + 3} \right| = 7\)

Với \(a + 3 = 7\) thì \(a = 7 - 3\) hay \(a=4\)

Với \(a + 3 = -7\) thì \(a = -7 - 3\) hay \(a=-10\)

Vậy \(a = 4\) hoặc \(a = -10.\)

b) \(\left| {a - 5} \right| = ( - 5) + 8\) hay \(\left| {a - 5} \right| =3\)

Với \(a - 5 = 3\) thì \(a = 3+5\) hay \(a=8\) 

Với \(a - 5 = -3\) thì \(a = -3+5\) hay \(a=2\)

Vậy \(a = 2\) hoặc \(a = 8.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close