Bài 100 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 82 sách bài tập toán 6. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) b + x = a b) b – x = a

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a, b ∈ Z.\) Tìm số nguyên \(x,\) biết:

\(a)\, b + x = a\)                      \(b)\, b – x = a\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có : \(b + x = a\) nên \(x = a – b\)

b) Ta có : \(b – x = a\) 

                \(b – a = x\) 

                     \(x = b – a\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close