Bài 99 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 82 sách bài tập toán 6. Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) a + x = 7 b) a – x = 25.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a ∈ Z.\) Tìm số nguyên \(x,\) biết:

\(a)\, a + x = 7\)                    \(b)\, a – x = 25\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) đổi thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có : \(a + x = 7\) nên \(x = 7 – a\)

b) Ta có : \(a – x = 25\) 

              \(a – 25 =x\)

                     \(x = a – 25\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close