Bài 92 trang 80 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 80 sách bài tập toán 6. Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 ) b) ( 13 – 135 + 49 ) – ( 13 +49)

Quảng cáo

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

\(a)\, (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 )\)

\(b)\, ( 13 – 135 + 49 ) – ( 13 +49)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" - "\) đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \(" + "\) thành dấu \("-"\)  và dấu \("-"\) thành dấu \(" + "\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" +"\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

\(a) (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 )\)

\( = 18 + 29 + 158 – 18 – 29\)

\(= ( 18 – 18 ) + ( 29 – 29 ) + 158 \)

\(= 0 + 0 + 158 = 158\)

\(b)\, ( 13 – 135 + 49 ) – ( 13 +49)\)

\(= 13 – 135 + 49 – 13 – 49\)

\(= ( 13 – 13 ) + ( 49 – 49 ) – 135\)

\(= 0 + 0 – 135 = -135\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
list
close
Gửi bài Gửi bài