Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 81 sách bài tập toán 6. Tổng a - (-b + c - d) bằng:

Quảng cáo

Đề bài

Tổng \(a - (-b + c - d)\) bằng:

\((A)\, a - b + c - d ;\)

\((B)\, a + b + c - d ;\)

\((C)\, a + b + c + d ;\)

\((D)\, a + b - c + d.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" - "\) đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \(" + "\) thành dấu \("-"\)  và dấu \("-"\) thành dấu \(" + "\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" +"\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

Ta có \(a - (-b + c - d)= a + b - c + d\)

Chọn \((D).\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
list
close
Gửi bài Gửi bài