Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 81 sách bài tập toán 6. a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10 < x < 15 b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: \(-10 < x < 15.\)

b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Liệt kê các giá trị của \(x\) thỏa mãn bài toán.

b) Áp dụng quy tắc cộng, trừ số nguyên để tính tổng.

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên x thoả mãn: \(-10 < x < 15\) là: 

\(x \in \{-9, -8, -7, ..., -1, 0, 1, 2,\)\( ..., 13, 14\}\)

b) Ta cần tính tổng:

\(S = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 0 + 1\)\( + 2 + ... + 8 + 9 + 10 + 11 + ... + 14\)

\(=\left[ {( - 9) + 9} \right] \)\(+ \left[ {( - 8) + 8} \right] \)\(+ ... + \left[ {( - 1) + 1} \right] \) \(+0+10+11+12+13+14\)

\(= 0 + (10 + 11 + 12 + 13 + 14)\)\( = 0 + 60 = 60.\)

Vậy \(S=60.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
list
close
Gửi bài Gửi bài