Bài 9 trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999).Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các số liệu sau (theo Niên giám \(1999\))

 

Viết tập hợp \(A\) gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp \(B\) gồm bốn nước có dân số ít nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê \(5\) nước có diện tích lớn nhất rồi viết tập hợp \(A.\)

Liệt kê \(4\) nước có dân số ít nhất rồi viết tập hợp \(B.\)

Lời giải chi tiết

Tập hợp \(A\) gồm năm nước có diện tích lớn nhất:

\(A =\left\{ {} \right.\)In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a\(\left. {} \right\}\)

Tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất: 

\(B = \left\{ {} \right.\) Bru-nây, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia\(\left. {} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài