Bài 7 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho các tập hợp: A={cam, táo};B={ổi, chanh, cam}. Dùng các ký hiệu thuộc, không thuộc để ghi các phần tử...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các tập hợp: \(A=\left\{ {} \right.\)cam, táo\(\left. {} \right\}\), \(B=\left\{ {} \right.\)ổi, chanh, cam\(\left. {} \right\}\).

Dùng các ký hiệu \( \in \), \( \notin \) để ghi các phần tử:

\(a)\) Thuộc \( A\) và thuộc \(B\)                        

\(b)\) Thuộc \(A\) mà không thuộc \(B\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chỉ ra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp \(A, B\).

\(VD:\, 3 \in A\) nghĩa là \(3\) là phần tử thuộc tập hợp \(A\)

\(4 \notin  A\) nghĩa là \(4\) không là phần tử thuộc tập hợp \(A\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Nhận thấy cam là phần tử thuộc cả hai tập hợp \(A\) và \(B\)

Do đó cam \(\in A\) và cam \(\in B\).

\(b)\) Nhận thấy táo là phần tử thuộc \(A\) nhưng không thuộc \(B\)

Do đó táo \(\in A\) và táo \(\notin B\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài