Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={Tuấn, Dũng}, B={cam, táo, ổi}. Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp:

\(A = \left\{ {} \right.\)Tuấn, Dũng\(\left. {} \right\}\), 

\(B =\left\{ {} \right.\)cam, táo, ổi\(\left. {} \right\}.\)

Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp \(A\) và một phần tử của tập hợp \(B\) \(?\)

\((A)\) \(3\)                   \((B)\) \(5\)

\((C)\) \(6\)                   \((D)\) \(8\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép từng phần tử của tập hợp \(A\) với từng phần tử của tập hợp \(B\) ta được \(1\) tập hợp thỏa mãn đề bài.

Lời giải chi tiết

Các tập hợp gồm \(1\) phần tử thuộc tập hợp \(A\) và \(1\) phần tử thuộc tập hợp \(B\) là: 

{Tuấn, cam}; {Tuấn, ổi}; {Tuấn, táo}; {Dũng, cam}; {Dũng, ổi}; {Dũng, táo}

Vậy có \(6\) tập hợp thỏa mãn đề bài.

Chọn C. 

Loigiaihay.com

 • Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 7 sách bài tập toán 6. Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:...

 • Bài 9 trang 6 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999).Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất...

 • Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Có hai đường a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B đến C(h2). a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B...

 • Bài 7 trang 5 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 7 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho các tập hợp: A={cam, táo};B={ổi, chanh, cam}. Dùng các ký hiệu thuộc, không thuộc để ghi các phần tử...

 • Bài 6 trang 5 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={1;2};B={3;4}. Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

Quảng cáo
close