Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={Tuấn, Dũng}, B={cam, táo, ổi}. Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp:

\(A = \left\{ {} \right.\)Tuấn, Dũng\(\left. {} \right\}\), 

\(B =\left\{ {} \right.\)cam, táo, ổi\(\left. {} \right\}.\)

Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp \(A\) và một phần tử của tập hợp \(B\) \(?\)

\((A)\) \(3\)                   \((B)\) \(5\)

\((C)\) \(6\)                   \((D)\) \(8\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép từng phần tử của tập hợp \(A\) với từng phần tử của tập hợp \(B\) ta được \(1\) tập hợp thỏa mãn đề bài.

Lời giải chi tiết

Các tập hợp gồm \(1\) phần tử thuộc tập hợp \(A\) và \(1\) phần tử thuộc tập hợp \(B\) là: 

{Tuấn, cam}; {Tuấn, ổi}; {Tuấn, táo}; {Dũng, cam}; {Dũng, ổi}; {Dũng, táo}

Vậy có \(6\) tập hợp thỏa mãn đề bài.

Chọn C. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài