Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Có hai đường a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B đến C(h2). a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B...

Quảng cáo

Đề bài

Có hai đường \({a_1}\) và \({a_2}\)  đi từ \(A\) đến \(B\) và có ba con đường \({b_1},{b_2},{b_3}\) đi từ \(B\) đến \(C\) \((h2)\).  \({{\rm{a}}_1}{b_1}\) là một trong các con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B\) . Viết tập hợp các con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B\). 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép mỗi con đường đi từ \(A\) đến \(B\) với mỗi con đường đi từ \(B\) đến \(C\), ta được con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B\).

Lời giải chi tiết

Tập hợp các con đường đi từ \(A\) đến \(C\) qua \(B:\) 

\(\left\{ {{a_1}{b_1};{a_1}{b_2};{a_1}{b_3},{a_2}{b_1},{a_2}{b_2},{a_2}{b_3}} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài