Bài 6 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={1;2};B={3;4}. Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp: \(A = \left\{ {1;2} \right\};B = \left\{ {3;4} \right\}\). Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc \(A\), một phần tử thuộc \(B\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy từng phần tử thuộc \(A\) ghép với từng phần tử thuộc \(B\) ta được một tập hợp thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết

Các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc \(A\), một phần tử thuộc \(B\) là: \(\left\{ {1;3} \right\},\left\{ {2;3} \right\},\left\{ {1;4} \right\},\left\{ {2;4} \right\}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài