Bài 9 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 123 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng sao cho điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C.\) Có mấy trường hợp hình vẽ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.
+) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Chẳng hạn: 

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

 

Điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

Lời giải chi tiết

Có hai trường hợp hình vẽ như sau:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close