Bài 10 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 123 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho: a) Điểm A không nằm giữa điểm B và C...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng sao cho:

a) Điểm \(A\) không nằm giữa điểm \(B\) và \(C\)

b) Điểm \(A\) nằm giữa điểm \(B\) và \(C.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

 

Điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

Điểm \(B\) không nằm giữa điểm \(A\) và \(C\)

Lời giải chi tiết

a) Có các trường hợp hình vẽ điểm \(A\) không nằm giữa điểm \(B\) và \(C\) như sau:

 

b) Có các trường hợp hình vẽ điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\) như sau:

  

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close