Bài 13 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 123 sách bài tập toán 6. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G và K...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G và K

b) Điểm H nằm giữa K, G và điểm H nằm giữa K, G

c) Điểm G nằm giữa K, H và điểm H không nằm giữa G, K

Hướng dẫn: Vẽ hình, quan sát rồi trả lời.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

- Điểm \(C\) nằm giữa \(2\) điểm \(A\) và \(B.\)

Nhận xét: trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải chi tiết

a) sai vì trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

 

b) Đúng

 

c) Đúng

  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close