Bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 124 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 124 sách bài tập toán 6. Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói...

Quảng cáo

Đề bài

Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói:

''Một con bơi trước, trước hai con

Một con bơi giữa, giữa hai con

Một con bơi sau, sau hai con''.

Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn Anh lại khẳng định như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn vị trí bơi của ba con vịt thành ba điểm thẳng hàng. Từ đó xét tính đúng sai của từng khẳng định.

Lời giải chi tiết

Với ba con vịt bơi thẳng hàng như hình sau đây thì cả ba khẳng định sau đây đều đúng:

 

Con vịt 1 bơi trước trước hai con vịt 2 và 3.

Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt 1 và 3.

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
Gửi bài