Bài 12 trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 123 sách bài tập toán 6. Xem hình 5, hãy đọc tên: a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 5, hãy đọc tên:

a) Điểm nằm giữa hai điểm \(M, P.\)

b) Điểm nằm giữa hai điểm \(M, Q.\)

c) Điểm nằm giữa hai điểm \(N, P.\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Chẳng hạn: Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói: Điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\)

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(M, P.\)

b) Điểm \(N\) và \(P\) nằm giữa hai điểm \(M, Q.\)

c) Không có điểm nào nằm giữa hai điểm \(N\) và \(P.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close