Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 123 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 123 sách bài tập toán 6. Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2...

Quảng cáo

Đề bài

Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là:

\(N, R, O ;\)                 \(O, S, P ;\)

\( P, Q, N ;\)                \(N; T; S ;\) 

\(O, T, Q ;\)                 \(P, T, R.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close