Bài 8 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 122 sách bài tập toán 6. Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho: a) N, P nằm cùng phía đối với M...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ ba điểm \(M, N, P\) thẳng hàng sao cho:
a) \(N, P\) nằm cùng phía đối với \(M.\)

b) \(M, P\) nằm khác phía đối với \(N\)

c) \(M\) nằm giữa \(N\) và \(P\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

- Hai điểm \(B\) và \(C\) nằm cùng phía đối với điểm \(A.\)

- Hai điểm \(A \) và \(C\) nằm cùng phía đối với điểm \(B.\) 

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ sau:

a) \(N, P\) nằm cùng phía đối với \(M.\) Nghĩa là điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\) 

 

b)  \(M, P\) nằm khác phía đối với \(N.\) Nghĩa là điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\)

 

c) 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close